highlighted
content

אודות

 

משקי הדרום ארגון כלכלי אזורי הפועל לסייע למשקיו להתפתח מבחינה עסקית וחברתית תוך הבטחת תשואה הולמת להון הבעלים (המשקים) לאורך זמן.

במשקי הדרום מקדמים את צמיחת ההתיישבות החקלאית השיתופית באזור באמצעות השקעות ויוזמות המשיקות לתחומי הליבה של המשקים החברים בו, מגבשים פתרונות יעודים העונים על צרכיהם ומבטיחים תשואה הולמת להון הבעלים לאורך זמן.

 

מערכים למעשים – מתוך תכנית אסטרטגית ארגונית 2017

  • נתקדם בשרשרת הערך החקלאית ונבטיח את המשכיות הפעילות החקלאית.
  • ניזום פתרונות לעידוד הצמיחה הדמוגרפית במשקים.
  • נחזק את קבוצת הרכש לניצול מקסימלי של כוחנו המשותף.
  • נבטיח יציבות ע"י תכנון וביצוע השקעות לטווח ארוך.
  • נפתח פתרונות פיננסים המותאמים לצרכי המשק.
  • נכוון למעורבות וחדשנות בענף החקלאות.
  • נהווה מקור ידע בתחום הנדל"ן, התשתיות והחקלאות.

 

קצת היסטוריה -

משקי הדרום  הוקמה בשנת 1947 על ידי  קיבוצים ומושבים שיתופיים. בשנת 2009, בעקבות מהלך של ארגון מחדש, הוקם התאגיד כתאגיד הליבה של המשקים באזור ורוכזה בו פעילות האשראי והרכש (וכן פעילויות ידע) עבור 36 משקיו/חבריו.

בשנת 2011 התרחבה פעילות האגודה עם הצטרפות 18 חברים (קיבוצים ומושבים שיתופיים) נוספים לאגודה מאזור הרי יהודה (כולל גוש עציון והבקעה).
בשנה 2013 קלט הארגון 3 ישובים חדשים, את המושבים השיתופיים מדרום הר חברון: כרמל, מעון ובית יתיר.

בשנת 2017 קלט הארגון את קיבוץ קבוצת יבנה כחברה בארגון.

היום באגודה 59 חברים מבארות יצחק וגלגל בצפון ועד זיקים, בית גוברין בדרום וביניהם:

42 קיבוצים

14 מושבים שיתופיים

3 מושבי עובדים

חברי האגודה, מנהליה ועובדיה שמו להם למטרה לסייע בהתפתחות ההתיישבות הכפרית באזור תוך מתן שרות מקצועי ואמין מתוך שקיפות ורמה גבוהה של בטחון בפעילות הכספית.