highlighted
content

קוד אתי

משקי דרום – קוד אתי

אנו שמחים להציג בפניכם את הקוד האתי שלנו, המחייב כל אחת ואחד מאתנו.

עוד מתחילת הדרך מוקפדים בארגון ערכי יסוד של הגינות, יושרה, שקיפות, הקוד האתי ממשיך בקידום תרבות ארגונית ערכית וביסוס יחסי אמון ויושרה בין הארגון לשותפים העסקיים, לישובים הבעלים ולעובדים והעובדות.

אנו שואפים שהקוד האתי יהווה חלק מארגז הכלים שלנו בבואנו לקבל החלטות וישמש כמגדלור המראה לכולנו את הדרך בהתאם לחזון וערכי משקי הדרום.

בכל שאלה או סוגיה בהן לא תמצא מענה ישיר בקוד, ניתן לפנות למזכיר הארגון, למבקר הארגון או לממונה הישיר.

אנו רואים בכל אחד ואחת מהעובדים והעובדות שותפים מלאים להצלחת הארגון ולהגשמת יעדיו.

משקי הדרום - ייעוד – "ארגון כלכלי אזורי המסייע למשקיו להתפתח בהיבטים הכלכליים השונים תוך הבטחת תשואה להון ובמטרה להעצים את חוסנם לאורך זמן "

משקי הדרום - חזון – "ארגון כלכלי חדשני ומוביל בתחומי החקלאות, הנדל"ן והאשראי, המהווה מנוף לשיתופי פעולה במרחב הכפרי. כאשר משקי הארגון נהנים מחוסן כלכלי, צמיחה ושגשוג"

ערכים

שמונת ערכי הליבה של משקי הדרום מהווים את הבסיס ליצירת תרבות ארגונית ומנחים את דרך פעולתנו.

יושרה והגינות

הארגון, מנהליו ועובדיו יפעלו בכנות, הגינות, הוגנות ושקיפות כלפי כלל מחזיקי העניין.

 • נתנהל וננהג בהגינות ויושרה. 
 • נקבל החלטות בשיקול דעת ובתום לב תוך שימת לב לשיקולים עניינים בלבד ותוך שיח מכבד.
 • נתנהל בצורה ישרה ללא משוא פנים.
 • נפעל בהתאם לעקרונות השוויון והכבוד בעת מתן שירות.
 • נפעל למתן שירות שווה והוגן לכל המשקים ללא קשר לגודלם או מצבם הסוציו-אקונומי.
 • נפעל בשקיפות מול מחזיקי העניין.
 • נקפיד על כבוד הדדי ושימור סביבה ידידותית ונטולת איומים ונחיל אפס סובלנות להטרדות מיניות והתעמרות.
 • נקדם עבודת צוות ושיתוף פעולה.
 • נפעל בהתאם למנגנון גילוי נאות למקרים של חשש מניגוד עניינים כפול או ממראית עין לניגוד עניינים.
 • נתבטא באחריות במדיות השונות באופן שאינו פוגע בתדמית הארגון או בשמו הטוב.
 • נפעל  עפ"י נהלי הארגון.
 • לא נמסור או נקבל מתנות או טובות הנאה ולא ינוצלו תפקידים בארגון לקבלת טובות אישיות.

מקצוענות

הארגון יחתור למצוינות וישמש מקור ידע ומידע עבור הבעלים בתחומי הליבה הארגון:

 • נפעל למתן מענה מקצועי, מדויק ושירותי.
 • נהייה מסורים, מחויבים וזמינים.
 • נשמור על כללי בטיחות בעבודה ונפעל לזיהוי נקודות תורפה בטיחותיות.
 •  נשקיע כל מאמץ כדי להבטיח את בטיחות העובדים ושאר מחזיקי העניין.
 • נפעל לפיתוח מיומנויות ויכולות מקצועיות בקרב העובדים.
 • נפעל בהתאם לעקרונות שוויון הזדמנויות ומניעת אפליה בעת גיוס עובדים חדשים, תוך שימת לב להתאמה מקצועית לתרבות הארגונית.
 • נקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים בעת מתן השירות מבחינת זמן, עלות, איכות ובטיחות.
 • נפעל לשיתוף ידע מקצועי בתחומי הליבה במשקים.
 • נפתח וננהל ימי עיון וקורסים מקצועיים לפיתוח מקצועיות ומיומנויות של ממלאי תפקידים במשקים.

ערבות הדדית וסולידריות

הארגון יפעל לבניית מערכות יחסים המושתתות על הדדיות, שיתוף פעולה, פתיחות ושקיפות תוך חתירה לסינרגיה תוך ארגונית וכלפי משקיו.

 • נסייע, נתמוך ונהווה משענת למשקים, לעובדים ולמשפחותיהם בעת משבר ומצוקה.
 • ניזום ונעודד מעורבות חברתית ושיתופי פעולה בקהילה במרחב הגיאוגרפי והחברתי של המשקים.
 • נפעל לשקף ולעלות מודעות ביחס לאימפקט החברתי בהתקשרות עם ספקים חברתיים, מקומיים, ירוקים, בינוניים ותוצרת כחול לבן.
 • נשאף להעסקת עובדים בהעסקה ישירה ככל שניתן.
 • נראה בעובדים ובעובדות מקור ליצירת ערך ויתרון לארגון.

שמירה על המרחב הכפרי

הארגון יפעל לניצול הכוח האזורי על מנת לשמר ולפתח את החקלאות והמרחב הכפרי.

 • נהווה מנוף לשיתופי פעולה במרחב הכפרי ונסייע למשקים בהתפתחות כלכלית-חברתית.
 • נתמקד בהשקעות בתחומי הליבה המגלמים סינרגיה לפעילות העסקית השוטפת של המשקים ("השקעות אסטרטגיות").
 • נפעל לאור ערכי ההתיישבות החקלאית הציונית.
 • נייצג את המשקים ואת ערכי ההתיישבות בפורומים שונים.

חדשנות

הארגון יחתור לפיתוח מענים פנים ארגוניים ומול המשקים בתחומי החקלאות, התעשייה, האשראי והמימון.

 • נפעל לעידוד מנהיגות, יוזמה אישית וחדשנות.
 • נבחן יוזמות לצמיחה ולמיצוי הפוטנציאל בהתאם לייעוד ולחזון.
 • נחתור לקידום יוזמות בתחום החדשנות הטכנולוגית.
 • נקדם את ערכי האחריות התאגידית והקיימות במשקים.

נמרצות

הארגון יפעל באופן אקטיבי ויוזם.

 • ננהל דיאלוג עם המשקים ומחזיקי העניין לאיתור ומיפוי צרכים מעת לעת.
 • נפתח תרבות המעודדת יוזמה, חשיבה ויצירתיות.
 • נפעל מתוך שליחות עבור המשקים.

מצוינות תפעולית

הארגון יפעל ביעילות ובחתירה למצוינות ולשיפור תמידי.

 • נבחן כל בקשה, פנייה או תלונה באופן הגון ובזמן סביר בין אם מעובדים, ממשקים או ספקים.
 • נפעל לשיתופי פעולה אסטרטגיים עם ספקים מובילים על מנת לספק ערך מוסף למשקים.
 • נבצע ניהול ובקרה על ניהול המשאבים המוקצים לפעילות.
 • נערוך חשיבה מעת לעת על שיטות העבודה לצורך ביצוע משימות באופן יעיל ותכליתי יותר.
 • נשפר ביצועים ע"י למידה, חקירה והפקת לקחים.
 • ננהל מעקב ודיווח מלא בנושא סיכונים או מצבי משבר בפעילות הארגון.
 • נחזק ונמצב את מנגנון הבקרה ביחס למימוש וביצוע החלטות הארגון.

אחריות סביבתית וחברתית

בפעילות הארגון יוטמעו שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים-אתיים ויקודמו עקרונות של קיימות.

 • נפעל לצמצום ההשפעות הסביבתיות של הארגון, האחזקות והמשקים.
 • נבחן בקבלת החלטותינו היבטים סביבתיים וחברתיים.
 • נקדיש מאמצים להגברת מודעות לניהול בר קיימא של פסולת.
 • נביא לידיעת הספקים בשרשרת האספקה את ציפיות הארגון לאחריות סביבתית.
 • נעודד ונתמוך בשותפויות אסטרטגיות בקהילה.

יישום כללי הקוד האתי

הקוד האתי מציג עקרונות להתנהגות המבוססים על ערכי הארגון. עם זאת, במקרים מסוימים נדרש להתמודד עם החלטות מורכבות תוך הפעלת שיקול דעת.

במידה ונתקלים בהפרת העקרונות או בדילמה אתית, ניתן לפנות למנהל.ת הישיר.ה,

למזכיר הארגון, ליו"ר הארגון או למבקר הפנים.