highlighted
content

section_01_col_2
תמונה עם שקדים
תמונה עם טרקטור

משקי הדרום

  משקי הדרום ארגון כלכלי אזורי הפועל לסייע למשקיו להתפתח מבחינה עסקית וחברתית תוך הבטחת תשואה הולמת להון הבעלים (המשקים) לאורך זמן. במשקי הדרום מקדמים את צמיחת ההתיישבות החקלאית השיתופית באזור באמצעות השקעות ויוזמות המשיקות לתחומי הליבה של המשקים החברים בו, מגבשים פתרונות יעודים העונים על צרכיהם ומבטיחים תשואה הולמת להון הבעלים לאורך זמן.   מערכים למעשים – מתוך תכנית אסטרטגית ארגונית 2017…
section_02_col_1

אירועים קרובים

section_02_col_2

עדכונים שוטפים

עדכונים שוטפים
*תשלומי חובה - מועדי דיווח ותשלום*       *מועד אחרון לאישורי קניות* ספקים בחיוב ישיר במערכת הקניות…
משקי הדרום - סרט תדמית
סרט קצר המתאר את העשייה בקבוצת משקי הדרום. תהנו!  
partners