בברכת קיץ בטוח ומהנה לכולכם

 

מודעות
מידע שוטף
צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט